ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกคนตัวเล็ก มีสาระดี ๆ รอท่านอยู่มากมาย...

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Contour Drawingและความรู้เรื่องรูปภาพ

คือ การวาดเส้นตามสัมผัส โดยการใช้สายตามองที่ภาพต้นแบบแล้วใช้มือวาดไปตามความรู้สึกโดยไม่มองที่กระดาษ

สิ่งที่ได้จากการวาดภาพ Contour Drawing
1. สมาธิ
2. ความซื่อสัตย์
3. ความตื่นเต้น
4. ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
5. การไม่ต้องคำนึงความเหมือนจริงของภาพ

ความรู้เรื่องรูปภาพ
"หัวใจของการวาดภาพ คือ ลายเส้น"

Realistic คือ ภาพเหมือนจริง จิตรกรต้องการสัดส่วนที่แท้จริง
Distrotion คือ ภาพล้อเลียน ภาพบิดเบือน ลดตัดทอน เช่น ภาพล้อเลียนตามหนังสือพิมพ์
Abstract คือ ภาพนามธรรม ภาพจินตนาการ จิตรกรไม่ต้องการให้รู้ว่าภาพอะไร ต้องการแค่สื่อความรู้สึกเท่านั้น
เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
- การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
- ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
- การแรเงาเก็บรายละเอียด

ภาพ realistic
ภาพ distrotion

เทอดพระเกียรติ

MV

แสดงความคิดเห็น

HTML Comment Box is loading comments...