ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกคนตัวเล็ก มีสาระดี ๆ รอท่านอยู่มากมาย...

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว


รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2/2553

นางสาวสมใจ อุ้มไกร นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
รุ่น 13 หมู่ 2 คณะครุศาสาตร์

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 12 เมษายน 2528
ชื่อเล่น "ตัวเล็ก"
อายุ 25 ปี 9 เดือน
โทร. 086-6116802
อีเมล์
lek_hnung@hotmail.com , somjaiza191@gmail.com
สถานภาพ
โสดดีไหมน๊า
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 5 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประสบการณ์ทำงาน
1. QC กระป๋องเปล่า บริษัท ISA SEA VALUE จำกัด อายุงาน 3 เดือน
2. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ บริษัท วงษ์พิทักษ์คอนกรีตมิกเซอร์ จำกัด อายุงาน 1 ปี 1 เดือน
3. ปัจจุบัน เป็นครูธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
คติประจำใจ
วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน

เทอดพระเกียรติ

MV

แสดงความคิดเห็น

HTML Comment Box is loading comments...