ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกคนตัวเล็ก มีสาระดี ๆ รอท่านอยู่มากมาย...

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตัวอักษรหัวเรื่อง

วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง

การใช้เส้นคู่ขนาน

- เขียนเส้นแกนตัวอักษรให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
- เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
- ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกก็ได้

คุณค่าของตัวอักษรหัวเรื่อง

- สรุปภาพรวมของเนื้อหา
- เร้าความสนใจ
- สื่อความหมายได้รวดเร็ว
ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
- ขนาดใหญ่
- ได้ใจความ
- เด่น
- สั้น
- สวยงาม

ในการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ หากไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำแล้ว ปัญหาเรื่องความไม่สวยงามก็อาจเกิดขึ้น แต่หากสามารถออกแบบและสร้างงานด้วยการวาดภาพ และประดิษฐ์ตัวอักษรให้สวยงามได้ด้วยตนเอง เราก็สามารถจะจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมที่มีความสวยงามและดึงดูดใจนักเรียนได้ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งการประดิษฐ์ตัวอักษรจัดเป็นขั้นเริ่มต้นของการผลิตสื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เพราะรูปแบบตัวอักษร สามารถสื่อความหมายได้ จากการใช้เส้นต่างๆ เช่น


การใช้เส้นตรงจะให้ความรู้สึกที่แข็งแรง มั่นคง
การใช้เส้นปะ ขาดๆ หายๆ จะให้ความรู้สึกที่ไม่แน่นอน ลึกลับ
การใช้เส้นโค้ง จะให้ความรู้สึก รัก ความอ่อนโยน
การใช้เส้นซิกแซก จะให้ความรู้สึก น่ากลัว น่าเกลียด
การใช้เส้นอย่างอิสระ ไม่เป็นระเบียบ จะให้ความรู้สึก ตลก ขบขัน

เทอดพระเกียรติ

MV

แสดงความคิดเห็น

HTML Comment Box is loading comments...